İtalya Aile Ziyareti Vizesi

İtalya Aile Ziyareti Vizesi

İtalya Aile Ziyareti Vizesi, İtalya’da bulunan aile, arkadaş, akraba ziyaretinde bulunmak isteyenlerin başvurması gereken kısa süreli vize tipidir. İtalya aile ziyareti vizesi Türkiye’yi de kapsayan yabancı ülke vatandaşlarının sınırlı bir süre İtalya’da ikamet eden eş, aile, ebeveyn, akraba, arkadaşı ziyaret etme imkanı sağlamaktadır.

İtalya’da ikamet eden yakından temin edilecek davet (istek) yazısı İtalya Konsolosluğuna hitaben yazılmalı ve ıslak imzalı olmalıdır. İtalya’da ziyaret edilecek kişi (aile, arkadaş, akraba), İtalya’da ikamet ettiği bölgenin yetkili kurumundan onaylattığı davet yazısını orijinal haliyle İtalya vizesi talebinde bulunacak kişiye göndermelidir.

İtalya’dan alınan davet (istek) yazısı, İtalya aile ziyareti davetiyesi salt bilgi beyanını destekleyici niteliktedir, vizenin onaylanacağını garantilemez. İtalya aile/arkadaş/akraba ziyaret vizesi başvuru formu eksiksiz ve doğru beyanlarla doldurulmalıdır. Aile ziyareti vizesi talebinde bulunan kişi, şahsen formu doldurmalı;  başvuru tarihini, e-mailini ve numarasını forma eklemeyi unutmamalıdır. İtalya aile ziyareti vizesi başvuru formunun ıslak imzalı olması gerekmektedir. Aile ziyareti vize talebinde bulunacak kişinin ve kendisini İtalya’ya davet eden, İtalya’da ikamet eden yakının ayrı ayrı hazırlayacağı, İtalya Konsolosluğuna hitaben şahsen yazacağı dilekçeler birbirleriyle çelişkili ifadeler barındırmamalıdır.

İtalya Aile Ziyareti Başvurusunda Bulunurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Aile ziyareti vizesi başvurusunda kullanılacak pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve İtalya vizesinin işlenmesi için en az iki adet boş sayfasının bulunması gerekmektedir.
  • Pasaportun talep edilen vizenin sonlanma tarihinden sonra 6 ay daha geçerliliğe sahip olması gerekmektedir.
  • İtalya arkadaş vizesi başvuru formu eksiksiz olarak ve birebir gerçeği yansıtan beyanlarla doldurulmalıdır.
  • Ebeveynin pasaportunda kayıtlı 12 yaşının altındaki çocuklar için de ayrı bir başvuru formu doldurulmalıdır.
  • İtalya aile ziyareti vizesinin sonuçlanma süresi ekseriyetle 3-7 iş günüdür. İtalya Konsolosluğunun işlem süresine bağlı olarak bu süre uzayabilmektedir.
  • İtalya Konsolosluğu gerekli gördüğü durumlarda İtalya vizesi başvuru sahibinden ek evrak talep etme hakkına sahiptir.
  • Masrafları birinci dereceden yakını tarafından karşılanacak, herhangi bir gelir durumu bulunmayan kişilerin (öğrenci, ev kadını vb.) kendisine İtalya seyahati için sponsor olan kişiden gelir belgelerini ve İtalya Konsolosluğuna yazacağı dilekçeyi temin etmeli, bu belgeleri başvuru dosyasına eklemelidir.
  • Referansın (davet eden kişi) ikamet izni belgesi de başvuru dosyasında bulunmalıdır.

İtalya Schengen Aile Ziyaret Vizesi Gerekli Belge Listesi

İtalya aile ziyaret vize belgelerinde bulunması gereken özellikler:


İtalya Konsoloslukları tarafından istenmekte olan İtalya aile ziyareti vizesi gerekli evrak listesi aşağıdaki gibidir;


1. İtalya vize başvuru formu

*İtalya Konsolosluğu tarafından hazırlanmış İtalya Schengen aile ziyaret vize başvuru formu kişinin eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgileriyle doldurulmuş olmalıdır.


2. Pasaport 

İtalya konsolosluğu Schengen vize başvurusunda kullanılacak olan pasaportlarda aşağıdaki kriterler aranmaktadır.

*Pasaportun son iki sayfasının boş olması gerekmektedir.

*Pasaportun son on yıl içerisinde düzenlenmiş ve yıpranmamış olması gerekmektedir.Yıpranmış ya da eski pasoportla (lacivert) başvuru yapılıp, vize alınmış olsa bile ülkeye girişiniz kabul edilmeyebilir.

*Pasaportunuzun seyahatinizin bitiminden itibaren en az 3 ay geçerliliği olması gerekir.


3. 2 adet Biyometrik Fotoğraf 

*İtalya Konsolosluğunun istediği biyometrik fotoğraf ebatları 35x45mm'dir.

*İtalya aile ziyaret vize sahibinin güncel halini temsil etmesi gerekir.

*Maksimum son üç ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.

*Fotoğrafın arka fonu beyaz, kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış olması gerekir.

 

4.Tam vukuatlı nufus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi:

*İtalya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği orjinal belge olarak beyan edilmelidir.

* Ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi,

 

5.Kişinin maddi durumunu ispat eden belgeler:

*İtalya aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bodroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olması gerekir.

*İtalya aile ziyaret vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 5000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olması gerekir.

*Ayrıca İtalya aile ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurulması gerekir.

 

6.İtalya Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin vize talep dilekçesi;

*İtalya Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun ya da şirketin antetli kağıdına işveren veya şirket yetkilisi tarafından İtalya konsolosluğuna/elçiliğine hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olması gerekir.

*İtalya Konsolosluğunu hitaben yazılacak olan vize talep dilekçesi  vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, İtalya’ya ya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgilerinin beyan edilmesi gerekir.

* İtalya aile ziyaret vizesi alacak olan kişi işveren ise;

şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir.

* İtalya Schengen vizesi alacak olan kişi emekli ise;

 yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.

 *İtalya Schengen vizesi alacak olan kişi devlet dairesi çalışan ise;

 bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde ibraz etmesi gerekir.

*Kişinin varsa diğer schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe olması gerekmektedir.

*İtalya aile ziyaret vize müracaatında bulunacak kişi eğer, İtalya seyahati sonrası 2.veya 3. Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmesi gerekmektedir.

 

7.Kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler;

*Vergi levhası; İtalya vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren belge.

*Faaliyet belgesi; İtalya aile ziyaret vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmesi gerekir.

*Şirketin imza sirküleri ; İtalya aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını göstermektedir.

*Şirketin ticaret sicil gazetesi; İtalya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazetesi bu bilgileri içermelidir.

* Faaliyet belgesi fotokopisi son 3 aylık (ilk defa Schengen alacak kişilerden faaliyet belgesi aslı)

 

8. Kişinin çalıştığını gösteren belgeler; 

İtalya vize müracaatında bulunacak kişilerin

*SGK işe giriş bildirgesi,

*SGK hizmet dökümü,

*Bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi olması gerekir.

 

9.İtalya'ya seyahatin amacını içeren ve gidilecek ülkede bu seyahatin amacını destekleyecek bilgilerin gösterilmesi:

*İtalya aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişilerin İtalya’ da konaklama gerçekleştireceği yere ait bilgiler.İtalya aile ziyaret vize başvuruları için yapılacak hotel rezervasyonları kişinin İtalya'da bulunacağı tarihleri içermelidir.

*İtalya dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. İtalya aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişinin İtalya ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren belgeler

*İtalya Akraba Ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişinin İtalya seyahatinin içeriği ziyaret içerikli olması nedeni ile İtalya Belediyesi onaylı davetiye belgesi.

*İtalya aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı İtalya seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri mevcut olması gerekir.

*İtalya aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin İtalya’da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin İtalya’ da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu gerekmektedir.

 

10.İtalya Schengen aile ziyaret vizesi için gerekli acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge;

*İtalya aile ziyaret vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin İtalya’ da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası olması gerekir.

 

11. Aşağıdaki ünvanlara sahip olan kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar şöyledir;

İtalya aile ziyaret vizesi alacak kişi Emekli ise;

*Emekliliğini gösteri belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

İtalya aile ziyaret vizesi alacak kişi memur ise;

*Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum belgeleri

İtalya aile ziyaret vizesi alacak kişi öğrenci ise;

*Güncel tarihli orjinal öğrenci belgesi olması gerekir.

İtalya aile ziyaret vizesi alacak kişi çiftçi ise;

*Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler gerekmektedir.

 

12.İtalya aile ziyaret vizesi almak için aşağıdaki özel durumlara sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar:

*İtalya aile ziyaret vizesi alacak kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz edilmesi gerekir.

*İtalya aile ziyaret vize alacak kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi 

*İtalya aile ziyaret vizesi alacak kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini ibraz etmelidir.

*Pasaport fotokopileri, İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri gereklidir.

Duyurular

Consultation for Italy

Consultation for Italy, bir Knight SP ailesi üyesidir. Consultation for Italy; Türkiye’ de bulunan İtalya Konsoloslukları, Büyükelçiliği...
2023-08-08 14:24:22

İtalya konsolosluğu tarafından bir pasaportta aranılan özellikler

İtalya vize başvurularında bulunacak olan kişilerin dikkatine;  İtalya Başkonsolosluğu vize işlemlerinde kullanılacak olan pasaport...
2023-08-08 14:23:45

İtalya Başkonsolosluğu ile telefonla iletişim kurabilmek için

İtalya Başkonsolosluk telefonla iletişim kurabilmeniz için Konsolosluk telefon: +90 (212)243 1024 - 243 1025 ...
2023-08-08 14:23:16

İtalya istanbul başkonsolosluğu ofis çalışma saatleri

İtalya İstanbul Başkonsolosluğu ofis çalışma ve mesai saatleri hakkında  Pazartesi Perşembe  08.30 / 13.00 13.30 / 16.30 &n...
2023-08-08 14:23:03
Tüm Duyurular