İtalya Üniversite Eğitimi

İtalya Üniversite Eğitimi


İtalya 90’a yakın yükseköğretim kurumuyla geniş ve gelişmiş bir eğitim ağına sahiptir.  İtalya tarihsel ve kültürel geçmişinin de büyük rol oynadığı mimari tasarım ve mühendislik alanında birçok yabancının üniversite eğitimi için tercih sebebidir. İtalya'da, 55 devlet üniversitesi (università), 17 vakıf (özel) üniversitesi, 3 teknik üniversite (politecnico), 2 yabancı öğrenciler için oluşturulan üniversite ve 12 üniversite enstitüsü (istituto universitario) olmak üzere toplam 89 yükseköğretim kurumu bulunmaktadır.

İtalya üniversitelerinde Türkiye’deki üniversitelerden alınan diplomaların tanınması ve üniversitelere kayıt için temel kayıt koşulları bulunmaktadır. Bunlardan ilki diploma denklik belgesidir. Öğrenci İtalya Konsolosluğuna diploma denklik belgesini tanzim ettirmelidir. İtalya yükseköğretim sisteminin öğrencilerde aradığı bir diğer koşul ise en az 12 yıllık eğitim hayatını tamamlamış olmasıdır. İtalya’da üniversite eğitim almak isteyen Türkiye’deki üniversite düzeyindeki öğrencileri 11 yıllık eğitimleri sonrasında gittikleri üniversitenin ilk senesindeki dersleri geçmiş olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki öğrenciler İtalya’da arzu ederlerse başka bir bölüme kayıt yaptırabilirler. Ayrıca İtalya’da üniversite öğrenimi görmek isteyen yabancı öğrencinin yeterli derecede İtalyanca bilgisine sahip olması gerekmektedir.

İtalya Üniversiteleri ve Bilimsel -  Teknolojik Araştırma Bakanlığı (MURST)’na bağlıdır. Ulusal Üniversite Konseyi (CUN), İtalyan Üniversite Rektörleri Konferansı (CRUI) ve Üniversite Öğrencileri Birliği (CNSU) kurumlarınca belirlenen ve alınan kararlar ışığında ders müfredatları belirlenir. İtalya üniversitelerinin müfredatı CUN (Ulusal Üniversite Konseyi) ve CNSU (Ulusal Üniversite Öğrencileri Birliği) ve CRUI (İtalya Üniversiteleri Rektörleri Konferansı) ortaklaşa karar ile oluşturulmaktadır.

İtalya’daki üniversitelerin kesin başlangıç ve bitiş tarihleri üniversiteden üniversiteye göre farklılık göstermektedir. Her dönem yaklaşık olarak 20 haftadan oluşmaktadır

İtalya’da üniversite (lisans) eğitimi üç yıldır. İtalya’da lisans eğitimi almak isteyen kişiler 4 yıllık lise eğitimi beraberinde toplamda 12 yıllık eğitimlerini tamamlamış olma şartı aranmaktadır.  Yabancı dil eğitimi için bazı liselerde verilen hazırlık eğitimi şart koşulan 12 yıllık eğitim süresine dahil edilmemektedir.

Üç yıllık lisede okuyarak toplamda 11 yıllık eğitim sahibi olanlar Türkiye’de de bir üniversitenin ilk senesini başarıyla tamamlarlarsa İtalya’da üniversitelere yüksek öğrenimleri için başvuruda bulunabilirler.  Türkiye’de üç yıllık lise eğitimi gördükten sonra alttan hiç dersi olmaması şartıyla açık öğretim veya uzaktan 1 yıllık eğitimini başarıyla tamamlamış kişiler de İtalya’daki üniversitelere başvuru yapabilmektedirler.

İtalya üniversiteri Türkiye’den alınan lise diplomalarında denklik şartı aramaktadır. İtalya’daki öğrenim görecek öğrenci Türkiye’deki İtalyan Konslosluğuna  lise diplomasını tanzim ettirmelidir. İtalya Konsolosluğunun tanzim işlemini tamamlayabilmesi için mezuniyet belgesinin İtalyancaya tercüme edilmesi, noter tarafından tasdiklenmesi ve üzerinde apostil şerhi bulunması gerekmektedir. 

İtalya üniversitelerine lisans düzeyinde kabul edilebilmek için öğrencinin en az 12 yıllık lise eğitimini tamamlamış olması ve lise diplomasına sahibi olması gerekir. Üniversitelerin kontenjanları her yeni akademik dönemle birlikte İtalyan Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve bu kontenjanların uygunluk durumuna göre öğrenciler istedikleri bölümlere başvurabilirler. Türkiye’den İtalya üniversitelerine lisans düzeyinde başvurular Türkiye’deki İtalya Başkonsolosluğu veya İtalya Büyükelçiliğine yapılır. Lisans seviyesi başvurularında öğrencinin İtalya’da bir üniversite, bir derece ve tek seviye seçme hakkı vardır. İtalya’da lisans seviyesinde eğitim almak isteyenler her yıl Mayıs ayında ilgili evraklarla başvurularını gerçekleştirebilirler.  Başvuru evraklarındaki bütün belgeler noter tasdikli İtalyanca tercümeleriyle birlikte sunulmalıdır.

İtalya’da Üniversite Eğitim Lisans Seviyesi Başvuru evrakları:
Lise Diploması
Transkript(Öğrencinin aldığı ve geçtiği dersleri gösteren belge)
İtalyanca dil bilgisi belirten herhangi bir sertifika
Pasaport
2 Fotoğraf


İtalya Üniversiteleri İçin Dil Yeterliliği

İtalya’da üniversite öğrenimi görmek isteyen yabancı öğrencinin yeterli derecede İtalyanca bilgisine sahip olması gerekmektedir. Eğitim dili İngilizce olan üniversiteler TOEFL/IELTS yabancı dil bilgisi aramaktadır. İtalya’da eğitim dili İngilizce olan üniversitelerde okuyacak kişinin IELTS sınavından en az 6,5 alması gerekmektedir. İtalya’da üniversite eğitimi almak isteyen kişi lise eğitimini %80 oranında İngilizce olarak görmüşse TOEFL/IELTS şartı aranmamaktadır.

İtalya’daki üniversitelere ön kayıt için diploma denkliği şartı aranmaktadır. Diplomalar İtalya diplomatik temsilciliklerinde onaylatılmalıdır. İtalya’da üniversite öğrenimi görmek isteyen öğrenci lise son sınıftaysa İtalya Konsolosluğuna diplomayı sene sonunda alacağına ve konsolosluğa teslim edeceğine dair bağlı bulunduğu lisenin müdürünün imzasını taşıyan bir devamlılık belgesi ibraz etmesi koşuluyla İtalya üniversitelerine ön başvuruda bulunabilir. İtalya’da lisans seviyesinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının çoğunun eğitim dili İtalyanca olsa da İngilizce olarak eğitim veren üniversiteler de bulunmaktadır. İtalya üniversitelerine lisans düzeyi için başvuru yapacak Türk vatandaşlarında YGS sınavından barajı geçmiş olma şartı aranmaktadır. İtalyada’ki üniversitelerin not sistemi 0 ile 30 arasındadır. Bir dersi geçmek için öğrencinin en az 18 alması gerekmektedir.

İtalya’da üniversite öğrenimi gören, oturma iznine sahip yabancı öğrenciler haftada 20 saat çalışma iznine de sahip olurlar. İtalyan Üniversite ve Bilimsel - Teknolojik Araştırmalar Bakanlığı (MURST) teknolojik ve bilimsel araştırma kurumları ile tüm üniversitelerin bağlı olduğu bakanlıktır.  İtalya’daki eğitim kurumları MURST’un denetimi altındadır. MURST tüm yükseköğretim kurumlarının eğitimlerini denetimin yanı sıra ödeneklerin üniversiteler arasında paylaştırılmasında da sorumludur. İtalyan Üniversiteleri ve Bilimsel – Teknolojik Araştırma Bakanlığı, dil eğitimindeki danışmanlığının yanı sıra, verilen ödeneklerin, özel üniversiteler, bilimsel araştırma merkezleri, teknik üniversiteler ve devlet üniversiteleri arasında paylaştırılması işleminden de sorumludur. 

İtalya’daki üniversite öğrencilerinin bir yıllık kredi yükü ortalama olarak 60 kredidir. İtalya’da lisans eğitimi 3 yılda tamamlanmaktadır. Lisans öğrenimi süresince öğrenci uzmanlaşılan alan ilgili temel ve zorunlu deslerle birlikte seçmeli ders kredisini tamamlamakla da yükümlüdür. Bazı üniversitelerde öğrencilerin 3 yıl içinde tamamlaması gereken zorunlu stajları da bulunmaktadır.

İtalya’daki bir üniversitede eğitim dilinin İngilizce olduğu bir üniversiteye başvuracak kişinin İtalyanca bilgileri Türkiye’deki İtalyan Kültür Merkezlerinde ölçülmektedir. Dil mülakatını başarıyla tamamlayanlara İtalyancasının yeterli olduğunu gösterir bir belge verilmektedir. Öğrenci alacağı dil yeterliliği belgesiyle başvuruda bulunmalıdır.İtalya Kültür Merkezi’nin düzenlediği dil sınavını geçen öğrenci başvuracağı üniversiteye ibraz etmesi gereken belgeler aşağıda listelenmiştir;

  • Modello A formu
  • Eğitim geçmişi (curriculum studi)
  • Sigorta yaptırılacağına dair teminat beyanı
  • 2 vesikalık fotograf;
  • En az üç sene geçerli pasaport fotokopisi;
  • İtalyancaya tercüme edilmiş, noter tasdikli, Kaymakamlıktan apostilli lise diplomasının sureti.

İtalya’da Master ve Doktora

Öğrenci İtalya’da alduğı 3 yıllık lisans eğitimi sonrasında direkt olarak 2 yıl daha okuyarak master diplomasını da elde edebilir. İtalya’da master başvuruları okullara doğrudan yapılmaktadır.  İtalya’daki her devlet üniversitesi hem lisans hem de master eğitimi için yabancı öğrencilere kontenjan ayrılmaktadır. Master programlarının eğitim süresi devam edilen programa bağlı olarak 2 yıldır.  

İtalya’da iki yıllık doktora araştırma programlarını tamamlayan için  "Diploma di Specialista" isimli mezuniyet sertifikası düzenlenmektedir. Doktora araştırma programlarını bitirenler 2 yıl daha devam ederek doktora programlarını tamamlayabilir, doktor ünvanlarına sahip olabilirler.

İtalya üniversitelerine master düzeyinde kabul edilebilmek için en az 15 yıllık eğitimin sonunda bir üniversite diplomasına sahip olmak gerekmektedir. İtalya’da master programı içeren her üniversitenin kendi değerlendirme komitesi vardır. Master seviyesi öğrenci başvuruları bu komite tarafından değerlendirilir. Üniversite komitesi öğrencilerin belgelerini kabul ve ret etme hakkına sahiptir. Öğrencilere diplomasına sahip oldukları lisans bölümlerine uygun bir master bölümü seçmeleri önerilir. İtalya üniversitelerine master için başvuruda bulunan öğrenciler üniversite komitesi tarafından sınava ve mülakata tabi tutulabilmektedirler. İtalya dil yeterliliği bu başvurularda büyük bir öneme sahiptir. Eğitim dili İngilizce olan üniversite master programlarında ise TOEFL sınavı gibi üst düzey İngilizce sınavı yeterlilik belgeleri talep edilebilmektedir.

İtalya üniversitelerine master seviyesinde kayıt işlemlerinde kontenjanlar İtalya Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmekte olup bu kontenjanlara uygunluk durumuna göre öğrenciler başvuruda bulunabilmektedirler. Türkiye’den İtalya üniversitelerine master düzeyinde başvurular Türkiye’deki İtalya Başkonsolosluğu veya İtalya Büyükelçiliğine yapılır. Lisans seviyesi başvurularında öğrencinin İtalya’da bir üniversite, bir derece ve tek seviye seçme hakkı vardır. Türkiye’den İtalya’da master için yapılan başvurularda İtalya Konsolosluğu veya İtalya Büyükelçiliği tüm başvuru belgelerini İtalya’daki ilgili üniversiteye gönderir. Başvuru belgelerinin noter tasdikli İtalya çevirilerinin de olması talep edilmektedir. İtalya’daki üniversite evrakları inceleyip onay verdikten sonra ilgili İtalyan Konsolosluğuna bir kabul mektubu gönderir.

İtalya Moda ve Sanat Akademileri

İtalya’da özel akademi ve enstitüler moda ve tasarım konularında eğitim programları vermektedir. Bu moda akademileri  Domus Academy, Istituto Marangoni, IED (Istituto Europeodi Design), PoliModa, SPD (Scuola Politecnicadi Design)  dünya çapında ünlü moda ve tasarım eğitim merkezlerinden oluşmaktadır. İtalya’daki belli başlı moda ve sanat okulları aşağıda listelenmiştir.

Accademia Costume and Moda: Accademia Costume and Moda, 1964 yılında Rosana Pistolese tarafindan Roma’da kurulmustur. 50 yıldan fazla bir süredir, Moda ve Tasarım alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimleri sunmaktadır. Moda okulunun sunduğu programlar Italian Ministry of Education ve Universitied and Research tarafından tanınmaktadır.

Macromedia University İtalya: Merkezi Almanya’da bulunan Macromedia University özel bir üniversite olarak Milano kampüsünde İngilizce eğitim sunan Macromedia University, öğrencilerine küresel pazarlarda faaliyet gösteren uluslararası ve kültürlerarası projelerde yer alma fırsatı tanımaktadır.
NABA Nuova Accademia di Belle Arti
NABA, Nuova Accademia di Belle Arti Milano, 1980 yılında kurulmuş olup, günümüzde 6 lisans ve 7 yüksek lisans programları sunan İtalyan Eğitim Bakanlığı tarafından akredite edilen İtalya’nın en büyük özel eğitim okuludur. Öğrencilerinin iş dünyasına hazırlanması,  mesleki ve sanatsal yetkinliklerini geliştirmesi için tekno binalarında ve modern kampüslerinde eğitim sunan NABA’nın 12 binası bulunmaktadır.

İtalya’daki Üniversiteler

İtalya tarihin en eski üniversitelerine sahiptir, bu üniversiteler halen aktif olarak eğitim verilmektedir. İtalya'da öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci bin yıllık üniversite tecrübesi olan öğretim kurumlarında eğitim alma fırsatını yakalamaktadırlar.

Università degli Studi di Milano (Milano Üniversitesi):​ 1924 yılında kurulan Milano Üniversitesi (University of Milan) İtalya’daki en büyük üniversitelerden biridir. 62.000'nin üzerinde öğrencisi olan Milano Üniversitesi, devlet destekli bir yükseköğretim kurumudur.

Milano Üniversitesi diğer devlet destekli üniversiteler gibi  İtalyan Üniversiteleri ve Bilimsel -  Teknolojik Araştırma Bakanlığı (MURST)’na bağlıdır. Milano Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler İtalyanca ya da İngilizce eğitim alır. Milano Tıp Üniversitesi yüz yıllık mimarisi ve öğretim tecrübesiyle Milano Üniversitesi Üniversitesi Global Ranking List içerisinde ilk 500 sıraya girme başarısı göstermiştir. YÖK bu üniversiteye kayıt olmak isteyen öğrencilerden YGS-LYS sınavına girme şartı talep etmemektedir.  YÖK kararı doğrultusunda Global Ranking List içerisinde (Dünya'nın en iyi üniversiteleri listesi) ilk 500 sırada olmayan yabancı üniversitelerin tamamı için YGS-LYS Başarısı gereklidir.

 Alma Mater Studiorum (Bologna Üniversitesi): Dünyanın en eski üniversitesi olarak kabul gören ve halen faal olan Bologna Üniversitesi (Latince'nin merkezi Bologna şehrinde yer almaktadır. Bunun yanı sıra Ravenna, Forlì, Cesena veRimini'de de bazı bölümleri bulunmaktadır. Tarihçiler tarafından kuruluş tarihi 1088 olarak belirlenmiştir. Günümüzde 23 fakültede 80000'den fazla öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır.

14. yüzyıldan itibaren mantık, astronomi, tıp, felsefe, aritmetik, retorik, dilbilgisi, teoloji, Yunanca ve İbranice gibi dersler vermek üzere yeni eğitimciler eklenmiştir. Böylelikle Bologna Üniversitesi seçkin akademisyenlerin eğitim verdiği oldukça ünlü bir okul olmuştur. Dokuz asırlık tarihi boyunca eğitim verdiği önemli şahsiyetlerden bazıları; Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Guido Guinizelli, Tommaso Becket, Paracelso,  Papa Niccolò V, Raimondo di Peñafort, Albrecht Dürer, Aziz Carlo Borromeo, Nicolaus Copernicus, Torquato Tasso, Carlo Goldoni’dir.

Università di Pisa (Pisa Üniversitesi): Pisa, Tuscany 1343 yılında kurulmuş Pisa Üniversitesi,  İtalya'nın en ünlü üniversitelerinden biridir. 11. yüzyıldan itibaren Pisa'da hukuk dersleri verilmesine rağmen, üniversite resmi olarak 3 Eylül 1343'te Papa VI Clemens'in emri ile kurulmuştur. Dünyanın en eski botanik bahçesi (Orto botanico di Pisa) 1543'te üniversite tarafından oluşturulmuştur. İtalya'daki diğer üniversiteler aşağıda listelenmiştir;

 

·         European School of Economics

·         European University Institute

·         Institute of ClinicalPharmacology and Toxicology

·         International School for Advanced Studies

·         IstitutoUniversitariodiArchitettura (Venezia)

·         IstitutodiTeologiaEcumenico-PatristicaGreco-Bizantina «San Nicola»

·         Libero IstitutoUniversitario Carlo Cattaneo

·         Perugia University

·         Politecnicodi Bari

·         Politecnicodi Milano

·         Politecnicodi Torino

·         Scuola Normale Superiore

·         ScuolaSuperiorediStudiUniversitari e diPerfezionamentoSant’Anna

·         UniversitdeglistudidiBrescia

·         UniversitàCommercialeLuigiBocconi

·         UniversitàdegliStudi “Federico II” di Napoli

·         UniversitàdegliStudi “Tor Vergata” (Roma)

·         UniversitàdegliStudidell’Aquila

·         UniversitàdegliStudidi Bologna

·         UniversitàdegliStudidiCamerino

·         UniversitàdegliStudidiCatania

·         UniversitàdegliStudidiChieti “G.D’ANNUNZIO”

·         UniversitàdegliStudidi Firenze

·         UniversitàdegliStudidiLecce

·         UniversitàdegliStudidiMessina

·         UniversitàdegliStudidi Milano

·         UniversitàdegliStudidi Palermo

·         UniversitàdegliStudidiPisa

·         UniversitàdegliStudidiReggioCalabria

·         UniversitàdegliStudidi Roma “La Sapienza”

·         UniversitàdegliStudidi Siena

·         UniversitàdegliStudidi Torino

·         UniversitàdegliStudidiTrieste

·         UniversitàdegliStudidi Udine

·         UniversitàdegliStudidi Verona

·         UniversitàperStranieri “DanteAlighieri” ReggioCalabria

·         UniversitaG.d’Annunzio

·         UniversitadiCagliari

·         Universita’ degliStudidiPavia

·         University Institute of Architecture

·         University of Ancona

·         University of Catania

Duyurular

Consultation for Italy

Consultation for Italy, bir Knight SP ailesi üyesidir. Consultation for Italy; Türkiye’ de bulunan İtalya Konsoloslukları, Büyükelçiliği...
2023-08-08 14:24:22

İtalya konsolosluğu tarafından bir pasaportta aranılan özellikler

İtalya vize başvurularında bulunacak olan kişilerin dikkatine;  İtalya Başkonsolosluğu vize işlemlerinde kullanılacak olan pasaport...
2023-08-08 14:23:45

İtalya Başkonsolosluğu ile telefonla iletişim kurabilmek için

İtalya Başkonsolosluk telefonla iletişim kurabilmeniz için Konsolosluk telefon: +90 (212)243 1024 - 243 1025 ...
2023-08-08 14:23:16

İtalya istanbul başkonsolosluğu ofis çalışma saatleri

İtalya İstanbul Başkonsolosluğu ofis çalışma ve mesai saatleri hakkında  Pazartesi Perşembe  08.30 / 13.00 13.30 / 16.30 &n...
2023-08-08 14:23:03
Tüm Duyurular